Zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Podejmuje on decyzje i wykonuje czynności mające na celu jak najlepsze, najbardziej ekonomiczne zarządzanie nieruchomościami. Zarządca zobowiązany jest do właściwego gospodarowania powierzonym mu w zarząd mieniem oraz prowadzenia wszelkich spraw finansowych związanych z nieruchomością.

To odpowiedzialne zadanie i nie lada wyzwanie, tym bardziej, że do obowiązków zarządcy należy również dbanie o bezpieczeństwo związane z użytkowaniem nieruchomości, z jej stanem technicznym. Często obserwujemy w mediach zdarzenia, do których doszło na terenie różnych nieruchomości: pożary, wypadki podczas przeprowadzanych remontów, źle wykonane naprawy powodujące szkodę, brak niezbędnych przeglądów technicznych doprowadzający do tragedii.

Zarządca odpowiada także za utrzymanie porządku na terenie nieruchomości i związane z tym sprzątanie, odśnieżanie chodnika czy dachu. Niejednokrotnie zimą doszło do złamania kończyny spowodowanego nieodśnieżonym chodnikiem, a zwały spadającego z dachu śniegu doprowadziły do nieszczęśliwego wypadku. Kto ponosi za to odpowiedzialność? Oczywiście zarządca. Jak widać praca zarządcy jest związana z niemałym ryzykiem.

OC zarządcy nieruchomości

Ustawodawca wziął pod uwagę wysokie ryzyko jakie ponosi zarządca nieruchomości, i dla bezpieczeństwa jego i jego klientów, nałożył obowiązek posiadania aktualnej polisy OC zarządcy nieruchomości ze strony iexpert.pl. Nieposiadanie takiej polisy wiąże się z wysokimi karami ustawowymi.

Biorąc pod uwagę, że różne losowe sytuacje mogą mieć miejsce i mogą doprowadzić do wielomilionowych strat, do niewypłacalności, chyba nie warto ryzykować. Może lepiej zastanowić się jakie sytuacje mogą się zdarzyć i ile może kosztować wypłacenie ewentualnego odszkodowania, a następnie wybrać polisę z odpowiednią sumą gwarancyjną.